top of page
מחלקת פארמה

מחלקת פארמה

חברת דיפריס ושות' בע"מ הינה חברה מהוותיקות בישראל בתחומי הייבוא, השיווק וההפצה של תרופות, תוספי מזון, קוסמטיקה ואביזרים רפואיים.

החברה משמרת קשרי עבודה מקצועיים עם כל רשויות הבריאות בארץ ובתוכם: אגף התרופות, אביזרים רפואיים (אמ"ר), קוסמטיקה, שירות המזון הארצי ובכלל זה מחלקות הרישום השונות ומנגנוני בקרת האיכות.

 

קבוצות מוצרים עיקריות:

  • תרופות.

  • תוספי מזון.

  • קוסמטיקה רפואית.

  • קוסמטיקה.

  • אביזרים רפואיים.

bottom of page